Allmänna villkor

För köp av läkemedel gäller 18 års gräns, där av krävs personnummer för samtliga köp på specifik hälsa.

Observera att alla medicinala råd eller behandlingsanvisningar på specifik hälsa är endast vägledning, kontakta din läkare eller vårdcentral för information om behandling och/eller läkemedel.


Specifik hälsa förbehåller rätten för eventuella felskrivningar.